Агриковър България

Агриковър България започна дейност през пролетта на 2009г., доставяйки качествени суровини на местните фермери. Откриването на филиал на юг от река Дунав е част от стратегията за регионално развитие на групата на Агриковър. От гледна точка на земеделския бизнес , България е сходен на Румъния пазар и с конкурентноспособно логистично разположение спрямо Дунав и Черно море.

Благодарение на опита на Агриковър Груп (с дейностите в производството на семена, дистрибуция на суровини, съхранение и търговия със зърнени култури), част от която е и Агриковър България, компанията приртежава знанията и пълното разбиране на особеностите на селското стопанство и е способна да предложи на земеделските производители продукти и услуги на най-високо професионално ниво.

Мисията, която приехме е да подпомогнем за създаването на сигурен климат за нашите партньори, считайки че за спечелването на пазарите и доверието на клиентите трябва да се обърне особено внимание на качеството на предлаганите продукти и да се създаде конкурентноспособен екип от професионалисти, който да отговори на очакванията на бизнес партньорите.

newsletter

serbanmedia